PN-ISO 13741-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Tworzywa sztuczne i kauczuki -- Dyspersje polimerów i lateksy kauczukowe (naturalne i syntetyczne) -- Oznaczanie monomerów resztkowych i innych składników organicznych metodą chromatografii gazowej z kolumną kapilarną -- Metoda "headspace"

Zakres

Opisano metodę badania wodnych dyspersji polimerów i lateksów oraz odpowiednich wyrobów. Do chromatografu gazowego wprowadza się próbkę, w postaci gazowej, pobraną z górnej przestrzeni fiolki gazoszczelnej. Manomery resztkowe i nasycone części lotne, które można oznaczać za pomocą opisanej metody, dotyczą estrów akrylowych i metakrylowych, butadienu, styrenu i octanu winylu, oraz produktów ubocznych, takich jak etylobenzen

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 13741-2:1999 - wersja polska
Tytuł Tworzywa sztuczne i kauczuki -- Dyspersje polimerów i lateksy kauczukowe (naturalne i syntetyczne) -- Oznaczanie monomerów resztkowych i innych składników organicznych metodą chromatografii gazowej z kolumną kapilarną -- Metoda "headspace"
Data publikacji 24-08-1999
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza ISO 13741-2:1998 [IDT]
ICS 83.040.10, 83.080.01