PN-ISO 13741-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Tworzywa sztuczne i kauczuki -- Dyspersje polimerów i lateksy kauczukowe (naturalne i syntetyczne) -- Oznaczanie monomerów resztkowych i innych składników organicznych metodą chromatografii gazowej z kolumną kapilarną -- Metoda bezpośredniego wstrzykiwania cieczy

Zakres

Opisano metodę dotyczącą badania wodnych dyspersji polimerów i lateksów oraz odpowiednich wyrobów. Do chromatografu gazowego wstrzykuje się rozcieńczoną wodą próbkę do badań, zawierającą wzorzec wewnętrzny. Monomery resztkowe i nasycone lotne związki organiczne, które można oznaczać opisaną metodą, dotyczą estrów akrylu i metakrylu, butadienu, styrenu i octanu winylu, oraz produktów ubocznych, takich jak aldehyd octowy i etylobenzen

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 13741-1:1999 - wersja polska
Tytuł Tworzywa sztuczne i kauczuki -- Dyspersje polimerów i lateksy kauczukowe (naturalne i syntetyczne) -- Oznaczanie monomerów resztkowych i innych składników organicznych metodą chromatografii gazowej z kolumną kapilarną -- Metoda bezpośredniego wstrzykiwania cieczy
Data publikacji 16-11-1999
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza ISO 13741-1:1998 [IDT]
ICS 83.040.10, 83.080.01