PKN-CEN/TS 16786:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego -- Mobilne osłony zderzeniowe ciągnione lub zamontowane na samochodach ciężarowych -- Klasy właściwości użytkowych, kryteria akceptacji badania na uderzenie i badanie właściwości użytkowych

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono metody badań na uderzenie systemów osłon zderzeniowych ciągnionych lub zamontowanych na samochodach ciężarowych (TMA)

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 16786:2023-10 - wersja angielska
Tytuł Systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego -- Mobilne osłony zderzeniowe ciągnione lub zamontowane na samochodach ciężarowych -- Klasy właściwości użytkowych, kryteria akceptacji badania na uderzenie i badanie właściwości użytkowych
Data publikacji 11-10-2023
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza CEN/TS 16786:2018 [IDT]
ICS 43.040.80, 43.080.10