PKN-CEN/TS 17234:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- eCall: Testy umożliwiające PSAP wykazanie zgodności i wydajności

Zakres

Zakres niniejszego dokumentu obejmuje określenie testów zgodności i wydajności w celu wykazania, czy PSAP działa zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi eCall.
W niniejszym dokumencie:
a) wskazano OBOWIĄZKOWE testy określone w EN 16454, które są odpowiednie dla PSAP w celu wykazania jego działania zgodnie z EN 16454, zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji Europejskiej (UE) nr 305/2013;
b) określono testy sprawdzające, czy PSAP posiada procedury identyfikacji i dekodowania zarejestrowanych koncepcji opcjonalnych danych dodatkowych (3.5) zawartych w Minimalnym zestawie danych (3.15);
c) zaproponowano OPCJONALNE testy do pomiaru aspektów wydajności PSAP w zakresie obsługi eCall.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 17234:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- eCall: Testy umożliwiające PSAP wykazanie zgodności i wydajności
Data publikacji 18-05-2021
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza CEN/TS 17234:2018 [IDT]
ICS 35.240.60