PKN-CEN/TS 16931-2:2019-01 - wersja angielska

Fakturowanie elektroniczne - Część 2: Lista składni zgodnych z EN 16931-1

Zakres

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera w Sekcji 7 listę składni, które są zgodne z modelem faktury podstawowej określonym w normie EN 16931-1:2017 oraz umożliwiają jego odzwierciedlenie syntaktyczne, zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi we wniosku normalizacyjnym [1].
Wybór składni wywodzi się również z wniosku normalizacyjnego [1]. Stwierdza on, że w celu ograniczenia kosztów ponoszonych przez władze publiczne, lista nie powinna przekraczać pięciu składni. Uwzględniono cztery składnie i oceniono je zgodnie z kryteriami zawartymi we wniosku normalizacyjnym [1].

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Dostęp do niniejszej publikacji jest sponsorowany przez Komisję Europejską. W celu otrzymania publikacji zapoznaj się z komunikatem PKN na stronie głównej sklepu internetowego: https://sklep.pkn.pl/
Numer PKN-CEN/TS 16931-2:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Fakturowanie elektroniczne - Część 2: Lista składni zgodnych z EN 16931-1
Data publikacji 14-01-2019
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 271, Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
Wprowadza CEN/TS 16931-2:2017 [IDT]
ICS 35.240.20, 35.240.63