PKN-CEN/TS 17148:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Szablon umowy dotyczącej eCall pomiędzy TPSP i PARES

Zakres

W dokumencie zawarto szablon pro-forma „Umowy o wsparciu operacyjnym” (OSA) zawierający wytyczne dla publicznego organu odpowiedzialnego za służby ratunkowe (PARES) i zewnętrznych dostawców usługi (TPSP) wspomaganych przez stronę trzecią w przypadku eCall, którzy rozważają formalną umowę dotyczącą przyjęcia wiadomości eCall od TPSP. Chociaż decyzja, czy przyjąć wiadomość eCall od danego TPSP, czy też nie, oraz warunki, na jakich takie połączenia są akceptowane od danego TPSP pozostają w gestii PARES i jurysdykcji w której działa, uważa się, że korzystne jest rozpoczęcie takich negocjacji od znormalizowanego szablonu. Dokument zawiera szablon pro-forma, którego PARES może wymagać od dowolnego wnioskującego o świadczenie usługi TPSP lub kiedy wnioskujący TPSP składa ofertę dowolnemu PARES w przypadku, gdy zwróci się o zgodę na akceptację ich wiadomości eCall.
UWAGA Zaprezentowany szablon pro-forma przedstawiono jako punkt wyjścia do formalnej umowy między PARES a TPSP. Nie jest to format warunków ostatecznej umowy.
ZASTRZEŻENIE Szablon, który jest przedmiotem tego produktu ma charakter doradczy, i zaleca się, aby każda umowa między TPSP a PARES została sprawdzona przez osobę prawnie właściwą w jurysdykcji, której dotyczy umowa. Niniejszy dokument nie stanowi oświadczenia ani wykładni prawa UE ani prawa krajowego jakiegokolwiek z państw członkowskich UE. Niniejszy dokument nie przesądza o decyzjach odpowiednich krajowych organów ustawowych w zakresie oraz ich funkcji i uprawnień prawnych, zarówno na podstawie prawa UE, jak i prawa krajowego ich państwa członkowskiego.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 17148:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Szablon umowy dotyczącej eCall pomiędzy TPSP i PARES
Data publikacji 12-03-2021
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza CEN/TS 17148:2018 [IDT]
ICS 35.240.60