PN-ETSI EN 319 412-1 V1.4.4:2021-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 412-1 V1.5.1:2024-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 1: Opis ogólny oraz ogólne struktury danych

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono opis ogólny profili certyfikatów opartych na Zaleceniu ITU-T X.509 | ISO/IEC 9594-8 [ i.3 ] i deklaracji dla certyfikatów kwalifikowanych UE określonych w innych częściach ETSI EN 319 412 [ i.4] do [i.7]. Określono w nim ogólne struktury danych, do których występują odwołania z innych części ETSI EN 319 412 ([ i.4 ] do [ i.7]).
Profile określone w niniejszym wieloczęściowym dokumencie mają na celu wsparcie zarówno Rozporządzenia (UE) nr 910/2014 [ i.9 ], jak i stosowania certyfikatów w szerszym kontekście międzynarodowym. W kontekście europejskim ma to na celu wspieranie zarówno certyfikatów kwalifikowanych UE, jak i innych rodzajów certyfikatów.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 412-1 V1.4.4:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 1: Opis ogólny oraz ogólne struktury danych
Data publikacji 10-12-2021
Data wycofania 13-06-2024
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 412-1 V1.4.4:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 319 412-1 V1.4.1:2021-02 - wersja angielska
ICS 35.240.30
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 412-1 V1.5.1:2024-06 - wersja angielska