PN-EN 12569:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Armatura przemysłowa -- Armatura dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego -- Wymagania i badania

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy armatury o DN 15 i większej, wykonanej z materiałów metalowych, przeznaczonej dla zakładów przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Zawarto w nim dodatkowe wymagania do wymagań podanych w odpowiednich europejskich normach wyrobu (np. EN 593, EN 1349) i EN 16668.
Stosowanie zasad projektowania lub przepisów technicznych innych niż określone w europejskich normach wyrobu jest przedmiotem uzgodnienia z nabywcą.
Urządzenia do sterowania procesem i osprzęt bezpieczeństwa nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12569:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Armatura dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego -- Wymagania i badania
Data publikacji 16-03-2021
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 12569:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12569:2002 - wersja polska
ICS 23.060.01