PKN-CEN/TS 17440:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Ocena i modernizacja istniejących konstrukcji

Zakres

1.1 Zakres CEN/TS 17440
(1) Niniejszy dokument zawiera dodatkowe lub zmienione postanowienia do EN 1990 dotyczące oceny istniejących konstrukcji (patrz EN 1990:2002, 1.1(4))
oraz zachowanych części istniejących konstrukcji, które są przebudowywane, rozbudowywane, wzmacniane lub modernizowane.
UWAGA 1 Ocena istniejących konstrukcji, w wielu aspektach, różni się od projektowania nowych konstrukcji, patrz Wprowadzenie.
UWAGA 2 Niektóre aspekty EN 1990, które wymagane są przy projektowaniu, mogą nie mieć zastosowania przy ocenie. Definicję tych aspektów EN 1990, które nie mają zastosowania, można zawrzeć w definicji celów oceny i podejścia do oceny, patrz Rozdział 5.
UWAGA 3 Niniejszy dokument bazuje na ogólnych wymaganiach i zasadach niezawodności konstrukcji wprowadzonych do Eurokodów EN 1990 i EN 1991.
(2) Niniejszy dokument zawiera ogólne zasady dotyczące działań przydatnych do oceny, uzupełniając w tym zakresie EN 1991.
UWAGA Uzupełniające klauzule dotyczące oddziaływań sejsmicznych wywołanych przez trzęsienia ziemi są zawarte w EN 1998.
(3) Niniejszy dokument zawiera ogólne zasady oceny wytrzymałości istniejących konstrukcji.
UWAGA Dedykowane modele stosowane do oceny wytrzymałości nie są zawarte w tym dokumencie i będą zależały od rodzaju materiału i typu konstrukcji.
(4) Niniejszy dokument nie zawiera konkretnych zasad nakazujących rozpoczęcie oceny.
(5) Niniejszy dokument nie zawiera konkretnych zasad dotyczących procedur przeprowadzania interwencji, która powinna być wykonana w rezultacie dokonanej oceny.
(6) Niniejszy dokument nie zawiera zasad projektowania nowych elementów, które będą zintegrowane z istniejącą konstrukcją.
UWAGA Projektowanie nowych elementów, patrz EN 1990.
1.2 Założenia
(1) Ogólne założenia CEN/TS 17440 są następujące:
- ocena konstrukcji jest przeprowadzana przez odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel;
- odpowiedni nadzór i kontrola jakości jest prowadzona podczas wykonywania oceny;
- konstrukcja będzie eksploatowana zgodnie z przyjętymi założeniami oceny;
- konstrukcja będzie utrzymywana zgodnie z przyjętymi założeniami oceny.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 17440:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Ocena i modernizacja istniejących konstrukcji
Data publikacji 20-04-2021
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Wprowadza CEN/TS 17440:2020 [IDT]
ICS 91.010.30