PKN-CEN/TS 17118:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- Transport publiczny -- Otwarte interfejsy programowania aplikacji (API) do planowania podróży w systemie rozproszonym

Zakres

W niniejszej specyfikacji technicznej określono schemat ustanowienia otwartego API dla rozproszonego planowania podróży, który może być zastosowany w dowolnym lokalnym, regionalnym lub krajowym systemie planowania podróży. Stosowany jest w celu wymiany informacji dotyczących planowania podróży z dowolnym innym współdziałającym (lokalnym, regionalnym lub krajowym) systemem planowania podróży.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 17118:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- Transport publiczny -- Otwarte interfejsy programowania aplikacji (API) do planowania podróży w systemie rozproszonym
Data publikacji 26-08-2020
Liczba stron 142
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza CEN/TS 17118:2017 [IDT]
ICS 35.240.60