PKN-CEN/TS 17378:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie jakością powietrza w obszarach miejskich

Zakres

W niniejszym dokumencie podano informacje, wytyczne i specyfikacje wymagań oraz opcji w zakresie ustanawiania polityki zarządzania jakością powietrza (emisjami) oraz wdrażania niezawodnych i skalowalnych technologii w celu monitorowania jakości powietrza w sposób ciągły lub regularny oraz reagowania za pomocą odpowiednich środków. W niniejszym dokumencie zdefiniowano koncepcje technologiczne zapewniające wiarygodne i otwarte dane oraz zdefiniowano wymagania funkcjonalne dotyczące urządzeń pomiarowych generujących takie dane. Zapewnia to środki do pomiaru jakości powietrza wymagane przez odpowiednie dyrektywy UE. W niniejszym dokumencie podano informacje i specyfikacje umożliwiające określenie poziomów jakości powietrza w celu uruchomienia scenariusza.
W szczególności w niniejszej specyfikacji podano zestaw parametrów i definicji danych, które regulator może wykorzystać, aby np.
— definiować właściwe środki w zakresie jakości powietrza, odpowiednie dla ulicy, strefy lub całego miasta,
— informować kierowcę przed wjazdem do strefy kontrolowanej o poziomie jakości powietrza i przewidzianych w związku z tym środkach, które mają obowiązywać w danym czasie, np. o wyższej cenie za parkowanie w danym miejscu ze względu na niekorzystną jakość powietrza; oraz o oknach czasowych obowiązywania środka w strefie kontrolowanej,
— informować odpowiednie wydziały miasta o wprowadzonych środkach, poziomach jakości powietrza i liczbie pojazdów, które wjechały.
W celu zmaksymalizowania harmonizacji europejskiej zaleca się, aby niniejsza specyfikacja była stosowana w połączeniu z modułem znormalizowanych koncepcji danych, tj. „słownikiem danych zarządzania jakością powietrza” (AQMDD), jednak w tej wersji niniejszego dokumentu, która koncentruje się na politykach i procedurach, nie podano tych specyfikacji koncepcji danych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 17378:2023-10 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie jakością powietrza w obszarach miejskich
Data publikacji 06-10-2023
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza CEN/TS 17378:2019 [IDT]
ICS 13.040.50, 35.240.60