PKN-CEN/TS 17482:2022-07 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie liczby kwasowej asfaltów -- Metoda potencjometryczna

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę oznaczania zawartości wolnych kwasów w asfalcie, umownie znanej jako liczba kwasowa.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z wykonywaniem niebezpiecznych czynności oraz z użyciem niebezpiecznych materiałów i sprzętu. W niniejszym dokumencie nie zostały zawarte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Osoba stosująca procedury zawarte w niniejszym dokumencie przed jego zastosowaniem jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego po¬ziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określenie ograniczeń właściwego jego zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 17482:2022-07 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie liczby kwasowej asfaltów -- Metoda potencjometryczna
Data publikacji 15-07-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza CEN/TS 17482:2020 [IDT]
ICS 75.140, 91.100.50