PKN-CEN/TS 17380:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie „strefą kontrolowaną” dla UVAR wykorzystujących C-ITS

Zakres

W niniejszym dokumencie podano informacje i specyfikacje umożliwiające zarządzanie ruchem drogowym w strefach kontrolowanych z wykorzystaniem geofencingu. W szczególności w niniejszym dokumencie podano
— „słownik danych stref kontrolowanych” (CZDD) do zarządzania strefami kontrolowanymi, podający rozszerzalny zestaw narzędzi, które regulatorzy mogą wykorzystać, aby np. informować potencjalnych użytkowników CZ, np. pojazdy, o
— obszarze CZ, tj. granicach geograficznych CZ;
— warunkach dostępu do CZ, w tym wyjątkach;
— oknach czasowych wskazujących, kiedy te warunki dostępu do CZ mają zastosowanie, umożliwiając potencjalnym użytkownikom CZ wybór odpowiedniej trasy, zarówno poprzez planowanie przed podróżą, jak i zmianę trasy ad hoc;
— oraz ilustracje i wytyczne dotyczące korzystania z tego zestawu narzędzi.
Zestaw narzędzi został zaprojektowany zgodnie z ogólną architekturą stacji ITS i łączności, określoną w ISO 21217, oraz mającymi opcjonalnie zastosowanie protokołami i procedurami C-ITS, np. ISO 22418:2018 dotyczącą „ogłoszenia o usłudze”, EN ISO 18750 dotyczącą „lokalnej mapy dynamicznej” oraz EN ISO 17419 dotyczącą globalnie unikalnych identyfikatorów. Egzekwowanie przepisów nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 17380:2023-10 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie „strefą kontrolowaną” dla UVAR wykorzystujących C-ITS
Data publikacji 06-10-2023
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza CEN/TS 17380:2019 [IDT]
ICS 03.220.20, 35.240.60