Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 102801 do 102850 z 103913

na stronę

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-Z-09093:1950 - wersja polska

  PN-Z-09093:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Karta ciąży i chorób narządu rodnego

 2. PN-Z-09098:1950 - wersja polska

  PN-Z-09098:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Wkładka do karty i chorób narządu rodnego -- Badania kobiety z chorobami narządu rodnego itd

 3. PN-Z-09099:1950 - wersja polska

  PN-Z-09099:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Wkładka do karty ciąży i chorób narządu rodnego -- Badanie kobiety w ciąży

 4. PN-Z-09100:1950 - wersja polska

  PN-Z-09100:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Wkładka do karty ciąży i chorób narządu rodnego -- Powtórne badania

 5. PN-Z-09101:1950 - wersja polska

  PN-Z-09101:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Księga obrotu lekami

 6. PN-Z-09102:1950 - wersja polska

  PN-Z-09102:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Księga obrotu materiałem sanitarnym

 7. PN-Z-09103:1950 - wersja polska

  PN-Z-09103:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Księga porodowa

 8. PN-Z-09104:1950 - wersja polska

  PN-Z-09104:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Zgłoszenie urodzenia

 9. PN-Z-09105:1950 - wersja polska

  PN-Z-09105:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Księga małych zabiegów operacyjnych

 10. PN-Z-09106:1950 - wersja polska

  PN-Z-09106:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Księga zabiegów i opatrunków ustalających

 11. PN-Z-09107:1950 - wersja polska

  PN-Z-09107:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Księga ciężko chorych oddziału dla lekarza dyżurnego zakładu leczniczego

 12. PN-Z-09108:1950 - wersja polska

  PN-Z-09108:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Karta informacyjna o stanie i przebiegu ciąży porodu połogu oraz o stanie zdrowia noworodka

 13. PN-Z-09109:1950 - wersja polska

  PN-Z-09109:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Dziennik położnej

 14. PN-Z-09110:1950 - wersja polska

  PN-Z-09110:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki lecznictwa -- Księga urodzeń

 15. PN-Z-09111:1950 - wersja polska

  PN-Z-09111:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki szpitalne -- Zestawienie zapotrzebowań oddziałów na potrawy napoje i artykuły żywnościowe

 16. PN-Z-09112:1950 - wersja polska

  PN-Z-09112:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Druki szpitalne -- Zlecenie Nr do magazynu żywnościowego

 17. PN-Z-11000:1971 - wersja polska

  PN-Z-11000:1971 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-11000:1991 - wersja polska

  Uzdrowiska -- Podział, nazwy i określenia

 18. PN-Z-11000:1991 - wersja polska

  PN-Z-11000:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-11000:2001 - wersja polska

  Uzdrowiska -- Podział, nazwy, określenia i wymagania ogólne

 19. PN-Z-11000:2001 - wersja polska

  PN-Z-11000:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Uzdrowiska -- Terminologia, klasyfikacja i wymagania ogólne

 20. PN-Z-11001-1:1999 - wersja polska

  PN-Z-11001-1:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Butelkowane naturalne wody mineralne i lecznicze -- Terminologia i klasyfikacja

 21. PN-Z-11001-2:1999 - wersja polska

  PN-Z-11001-2:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Butelkowane naturalne wody mineralne i lecznicze -- Wymagania jakościowe i badania dotyczące butelkowanych naturalnych wód mineralnych

 22. PN-Z-11001-3:2000 - wersja polska

  PN-Z-11001-3:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Butelkowane naturalne wody mineralne i lecznicze -- Wymagania jakościowe i badania dotyczące butelkowanych wód leczniczych

 23. PN-Z-11001-4:1999 - wersja polska

  PN-Z-11001-4:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Butelkowane naturalne wody mineralne i lecznicze -- Wymagania produkcyjne

 24. PN-Z-11001-5:1999 - wersja polska

  PN-Z-11001-5:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Butelkowane naturalne wody mineralne i lecznicze -- Pakowanie, znakowanie, przechowywanie i transport

 25. PN-Z-11002:1997 - wersja polska

  PN-Z-11002:1997 - wersja polska

  Ujęcia wód mineralnych i leczniczych

 26. PN-Z-11003-1:1997 - wersja polska

  PN-Z-11003-1:1997 - wersja polska

  Borowiny -- Terminologia i klasyfikacja

 27. PN-Z-11003-2:1997 - wersja polska

  PN-Z-11003-2:1997 - wersja polska

  Borowiny -- Pobieranie próbek do badań

 28. PN-Z-11003-3:2001 - wersja polska

  PN-Z-11003-3:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Borowiny -- Analiza fizyczno-chemiczna i mikrobiologiczna

 29. PN-Z-13000:1951 - wersja polska

  PN-Z-13000:1951 - wersja polska
  Norma wycofana

  Szkło labolatoryjne -- Kolba Roura z okrągłą szyjką -- Wymagania konieczne

 30. PN-Z-15005:1991 - wersja polska

  PN-Z-15005:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-15011-3:2001 - wersja polska

  Unieszkodliwianie odpadów miejskich -- Oznaczanie zawartości węgla organicznego w kompoście z odpadów miejskich

 31. PN-Z-15006:1993 - wersja polska

  PN-Z-15006:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odpady komunalne stałe -- Oznaczanie składu morfologicznego

 32. PN-Z-15008-01:1993 - wersja polska

  PN-Z-15008-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Postanowienia ogólne

 33. PN-Z-15008-02:1993 - wersja polska

  PN-Z-15008-02:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie wilgotności całkowitej

 34. PN-Z-15008-03:1993 - wersja polska

  PN-Z-15008-03:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie zawartości części palnych i niepalnych

 35. PN-Z-15008-04:1993 - wersja polska

  PN-Z-15008-04:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej

 36. PN-Z-15008-05:1993 - wersja polska

  PN-Z-15008-05:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie zawartości węgla i wodoru

 37. PN-Z-15008-06:1993 - wersja polska

  PN-Z-15008-06:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie zawartości składników agresywnych

 38. PN-Z-15009:1997 - wersja polska

  PN-Z-15009:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odpady stałe -- Przygotowanie wyciągu wodnego

 39. PN-Z-15010:1999 - wersja polska

  PN-Z-15010:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13965-1:2004 - wersja angielska

  Odpady -- Terminologia

 40. PN-Z-15011-1:1998 - wersja polska

  PN-Z-15011-1:1998 - wersja polska

  Kompost z odpadów komunalnych -- Pobieranie próbek

 41. PN-Z-15011-2:1998 - wersja polska

  PN-Z-15011-2:1998 - wersja polska

  Kompost z odpadów komunalnych -- Oznaczanie zawartości cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki

 42. PN-Z-15011-3:2001 - wersja polska

  PN-Z-15011-3:2001 - wersja polska

  Kompost z odpadów komunalnych -- Oznaczanie: pH, zawartości substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu

 43. PN-Z-15012:1998 - wersja polska

  PN-Z-15012:1998 - wersja polska

  Odpady stałe -- Przygotowanie wyciągu wodnego z odpadów zaolejonych

 44. PN-Z-19000-1:2001 - wersja polska

  PN-Z-19000-1:2001 - wersja polska

  Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego gleby -- Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella

 45. PN-Z-19000-4:2001 - wersja polska

  PN-Z-19000-4:2001 - wersja polska

  Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego gleby -- Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura

 46. PN-Z-19005:2018-10 - wersja polska

  PN-Z-19005:2018-10 - wersja polska

  Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odwodnionych osadach ściekowych przeznaczonych do wprowadzenia do gleby

 47. PN-Z-19006:2023-04 - wersja polska

  PN-Z-19006:2023-04 - wersja polska

  Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby -- Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w nawozach organicznych

 48. PN-Z-19010-1:1999 - wersja polska

  PN-Z-19010-1:1999 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie powierzchni właściwej gleby -- Pomiar metodą adsorpcji pary wodnej

 49. PN-Z-19010-2:1999 - wersja polska

  PN-Z-19010-2:1999 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie powierzchni właściwej gleby -- Pomiar metodą sorpcji par gliceryny

 50. PN-Z-19012:2020-02 - wersja polska

  PN-Z-19012:2020-02 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie składu granulometrycznego mineralnego materiału glebowego -- Metoda dyfrakcji laserowej

Produkty 102801 do 102850 z 103913

na stronę

Ustaw kierunek malejący