PN-C-04602-03:1972 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6439:1994 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości fenoli -- Oznaczanie fenoli lotnych w zakresie powyżej 0,5 do 10,0 mg/dm3 metodą kolorymetryczną z 4-aminoantypiryną

Zakres

Oznaczanie zawartości fenoli lotnych w wodzie lub ściekach polega na wydzieleniu ich przez destylację z roztworu kwaśnego i następnie reakcji z 4-aminoantypiryną (1-fenylo-2,3-metylo-4-aminopirazolonem) w środowisku alkalicznym przy pH 9,8±0,2 i w obecności żelazicyjanku potasowego jako utleniacza. W wyniku tej reakcji powstaje barwnik indofenolowy mający zabarwienie w zależności od stężenia fenoli od zielonokawożółtawego do czerwonowiśniowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04602-03:1972 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości fenoli -- Oznaczanie fenoli lotnych w zakresie powyżej 0,5 do 10,0 mg/dm3 metodą kolorymetryczną z 4-aminoantypiryną
Data publikacji 24-06-1972
Data wycofania 07-11-1996
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Zastępuje PN-Z-04515:1958 - wersja polska, PN-C-04602:1965 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-ISO 6439:1994 - wersja polska