PN-EN 1367-4:2010 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 4: Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

Zakres

Opisano zalecaną metodę określającą wpływ kruszyw na skurcz betonu przy wysychaniu, stosowaną do badań wstępnych typu i w przypadkach dyskusyjnych. W innych celach, szczególnie w Zakładowej Kontroli Produkcji, mogą być stosowane inne metody jeśli została ustalona korelacja pomiędzy nimi a metodą zalecaną. Ta metoda opiera się na badaniach mieszanki kruszyw o ustalonej proporcji i maksymalnym wymiarze ziarn 20 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1367-4:2010 - wersja polska
Tytuł Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 4: Oznaczanie skurczu przy wysychaniu
Data publikacji 10-05-2010
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1367-4:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1367-4:2008 - wersja angielska
ICS 91.100.15