PN-EN 1367-5:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny

Zakres

Określono metodę badania odporności na szok termiczny kruszyw poddanych podgrzewaniu, suszeniu podczas produkcji gorących mieszanek bitumicznych. Norma określa metodę odniesienia stosowaną w badaniach typu oraz w przypadkach spornych. Dla innych zastosowań, szczególnie w przypadku Zakładowej Kontroli Produkcji, mogą być stosowane inne metody, pod warunkiem że zostanie ustalone właściwe postępowanie związane z metodą odniesienia

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1367-5:2011 - wersja angielska
Tytuł Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny
Data publikacji 27-05-2011
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1367-5:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1367-5:2004 - wersja polska
ICS 93.080.20, 91.100.15