PN-EN 50341-1:2005/A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne

Zakres

Tekst "Wprowadzenia" zastąpiono nowym; norma składa się z dwóch części, o numerach Część 1 i Część 3. We wszystkich rozdziałach zastąpiono tekst "zaleca się" zapisem "powinno". Zastąpiono przestarzałe powołania projektów ENV dokumentami wskazanymi w Tablicach 1, 2 i 3. Zmodyfikowano uwagi w Rozdziale 1. Dodano dwie nowe definicje w Rozdziale 2. Zmodyfikowano tekst 3.2.2 i 3.5 w Rozdziale 3 "Podstawy projektowania". Zmodyfikowano tekst 4.2.4.4, 4.2.5 i 4.2.10.2 w Rozdziale 4 "Oddziaływania na linie elektroenergetyczne". Zmodyfikowano wymagania elektryczne w 5.4.2.2.2, 5.4.2.2.3, 5.4.3, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.3, 5.4.3.4 i 5.4.5.3. Zmodyfikowano tekst 6.2.4.2 w Rozdziale 6 "Układy uziemiające" oraz tekst 7.3.2, 7.4.2, 7.5.2, 7.6.2.1 i 7.7.2 w Rozdziale 7 "Konstrukcje wsporcze (słupy)". Dodano nowy Podrozdział 9.6.3 w Rozdziale 9. Zmodyfikowano wymagania mechaniczne w Rozdziale 11.6. Zmodyfikowano wymagania podane w normatywnym Załączniku J "Kratowe słupy stalowe"

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-1:2005/A1:2010 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne
Data publikacji 02-12-2010
Data wycofania 20-03-2013
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-1:2001/A1:2009 [IDT]
ICS 29.240.20
Zastąpiona przez PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja polska, PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja niemiecka