PN-EN 50341-1:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja angielska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne

Zakres

Uwzględniono elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego o napięciach znamionowych przekraczających 45 kV i częstotliwościach znamionowych poniżej 100 Hz. Podano wymagania dotyczące podstaw projektowania, wymagania elektryczne oraz dotyczące układów uziemień. Określono wymagania dla konstrukcji wsporczych, przewodów fazowych i odgromowych z telekomunikacyjnymi włóknami światłowodowymi lub bez nich, izolatorów i wyposażenia linii. Określono wymagania dotyczące zapewnienia jakości i kontroli. W załącznikach informacyjnych A, B, C, D, F, H, L, M, N, P, Q i R podano definicje symboli oraz szczegółowe współczynniki projektowe. W załączniku normatywnym E podano zasady koordynacji izolacji dotyczące linii elektroenergetycznych; w załączniku G podano szczegóły dotyczące projektowania uziemień; w załączniku J podano szczegóły dotyczące projektowania słupów kratowych stalowych, a w załączniku normatywnym K - szczegóły dotyczące projektowania słupów stalowych. Podano definicje 106 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-1:2005 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne
Data publikacji 04-08-2005
Data wycofania 20-03-2013
Liczba stron 231
Grupa cenowa XE
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50341-1:2002 - wersja angielska
ICS 29.240.20
Zastąpiona przez PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja polska, PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja niemiecka
Elementy dodatkowe PN-EN 50341-1:2005/A1:2010P, PN-EN 50341-1:2005/A1:2009E