PN-EN 141:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14387:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Określono wymagania dotyczące pochłaniaczy i filtropochłaniaczy stosowanych jako elementy składowe sprzętu ochrony układu oddechowego bez wspomagania przepływu powietrza. Nie uwzględniono elementów oczyszczających AX przeciwko niskowrzącym związkom organicznym, elementów oczyszczających SX przeciwko specyficznym związkom i pochłaniaczy CO. Opisano badania laboratoryjne, umożliwiające ocenę zgodności z wymaganiami oraz znakowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 141:2002 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 20-12-2002
Data wycofania 15-11-2004
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 141:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 141:2002 - wersja angielska
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 14387:2004 - wersja angielska