PN-E-05100-1:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi

Zakres

Podano wymagania dotyczące projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych - z przewodami gołymi - prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 400 kV włącznie. Podano wymagania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i urządzeń znajdujących się pod przewodami linii lub w ich pobliżu oraz wymagania mające na celu zapewnienie niezawodności przesyłania linią energii elektrycznej przy zastosowaniu rozwiązań technicznych uzasadnionych ekonomicznie. Podano wymagane najmniejsze odległości przewodów w normalnych i katastrofalnych warunkach atmosferycznych. Określono wymaganą najmniejszą wytrzymałość mechaniczną elementów konstrukcyjnych linii. Podano sposoby obliczania sił obciążających, wynikających z obciążeń od wiatru i sadzi dla stref klimatycznych oraz zestawy tych sił wymagane do obliczenia konstrukcji wsporczych

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-05100-1:1998 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
Data publikacji 31-03-1998
Data wycofania 18-12-2003
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Zastępuje PN-E-05100:1975 - wersja polska
ICS 29.240.20