PN-EN 50341-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50341-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Wspólne specyfikacje

Zakres

Objęto elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego o napięciach znamionowych przekraczających 45 kV i częstotliwościach znamionowych poniżej 100 Hz. Podano wymagania dotyczące podstaw projektowania, wymagania elektryczne, wymagania dotyczące systemów uziemień. Określono wymagania dla konstrukcji wsporczych, przewodów linii napowietrznych i przewodów odgromowych z przewodami telekomunikacyjnymi i bez nich, izolatorów i wyposażenia linii. Określono wymagania dotyczące zapewnienia jakości i kontroli. W załącznikach informacyjnych A, B, C, D, F, H, L, M, N, P, Q i R podano odpowiednio definicje symboli oraz szczegółowe współczynniki projektowe. W załączniku normatywnym E podano zasady koordynacji izolacji dotyczące linii elektroenergetycznych. W załączniku normatywnym G podano szczegóły dotyczące projektowania uziemień. W załączniku normatywnym J podano szczegóły dotyczące projektowania słupów kratowych stalowych a w załączniku normatywnym K - szczegóły dotyczące projektowania słupów stalowych

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Wspólne specyfikacje
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 04-08-2005
Liczba stron 234
Grupa cenowa XE
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-1:2001 [IDT]
ICS 29.240.20
Zastąpiona przez PN-EN 50341-1:2005 - wersja polska