PN-Z-04465:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie heksachlorocyklopentadienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania heksachlorocyklopentadienu (nr CAS 77-47-4) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie heksachlorocyklopentadienu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,008 mg/m3     

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04465:2015-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie heksachlorocyklopentadienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów
Data publikacji 13-10-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30