PN-EN ISO 27830:2013-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 27830:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Wytyczne oznaczania powłok metalowych i innych nieorganicznych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania techniczne dla powłok metalowych i innych nieorganicznych, mające na celu opracowanie spójnych norm technicznych oraz ustalono standardowy format oznaczania powłok. Ma zastosowanie do Norm Międzynarodowych na powłoki elektrolityczne, autokatalityczne i naparowywane.

W niniejszej Normie Międzynarodowej nie podano szczegółowych wymagań technicznych dla poszczególnych powłok, ale można te wymagania znaleźć w Normach Międzynarodowych wymienionych w Bibliografii.

Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do powłok natryskiwanych cieplnie i powłok z emalii porcelanowych.

Niniejszej Normy Międzynarodowej nie należy wymieniać w normach technicznych, specyfikacjach wyrobu, kontraktach, zamówieniach klienta czy na rysunkach technicznych, gdyż przywoływanie „metody podawania wymagań” w tychże dokumentach nie jest wiążące dla umowy.

Główne rozdziały normy na powłoki powinny być następujące:

Wprowadzenie (opcjonalnie)

1. Zakres normy (obowiązkowo)

2. Powołania normatywne (obowiązkowo)

3. Terminy i definicje (obowiązkowo)

4. Informacje podawane galwanizerowi lub przetwórcy przez zamawiającego (obowiązkowo)

5. Oznaczenie (obowiązkowo)

6. Wymagania (obowiązkowo)

7. Pobieranie próbek (obowiązkowo)

Załączniki A, B, C …itd. (opcjonalnie)

Bibliografia (opcjonalnie)

Zakres normy powinien określać cel normy i podawać, do jakich materiałów i wyrobów ma ona zastosowanie, łącznie z wszystkimi znanymi ograniczeniami stosowania. Zakres normy podaje również pogrubioną czcionką ostrzeżenia i zastrzeżenia dotyczące zdrowia i zagrożenia bezpieczeństwa, zasady i przepisy międzynarodowe i środowiskowe np.

OSTRZEŻENIE - Niniejsza Norma Międzynarodowa może nie być zgodna z przepisami niektórych krajów dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz z wymaganiami odnośnie do stosowania substancji i/lub procedur, które mogą być groźne dla zdrowia jeśli nie stosuje się środków ostrożności. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie odnosi się do zagrożeń związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska ani do przepisów prawnych związanych z jej stosowaniem. Odpowiedzialność spoczywa na producentach, zamawiających i/lub użytkownikach niniejszej Normy Międzynarodowej, by ich postępowanie było zgodne z zasadami oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, lokalnymi i/lub międzynarodowymi dotyczącymi ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Stosowanie niniejszej Normy Międzynarodowej nie zwalnia z obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów.

Zgodność z niniejszą Normą Międzynarodową sama w sobie nie zwalnia od odpowiedzialności prawnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 27830:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Wytyczne oznaczania powłok metalowych i innych nieorganicznych
Data publikacji 11-12-2013
Data wycofania 05-02-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 27830:2013 [IDT], ISO 27830:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1403:2002 - wersja polska
ICS 25.220.20, 25.220.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 27830:2018-02 - wersja angielska