PN-EN ISO 27830:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Wymagania dotyczące oznaczania powłok metalowych i innych nieorganicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania techniczne dla powłok metalowych i innych nieorganicznych, mające na celu opracowanie spójnych norm technicznych oraz ustalono standardowy format oznaczania powłok. Ma zastosowanie do Norm Międzynarodowych na powłoki elektrolityczne, autokatalityczne i naparowywane.
W niniejszym dokumencie nie podano szczegółowych wymagań technicznych dla poszczególnych powłok, ale można te wymagania znaleźć w Normach Międzynarodowych wymienionych w Bibliografii.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do powłok natryskiwanych cieplnie i powłok z emalii porcelanowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 27830:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Wymagania dotyczące oznaczania powłok metalowych i innych nieorganicznych
Data publikacji 05-02-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 27830:2017 [IDT], ISO 27830:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 27830:2013-12 - wersja angielska
ICS 25.220.20, 25.220.40