PN-EN ISO 2081:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok cynkowych z obróbką dodatkową na żelazie lub stali. Zawiera informacje, które zamawiający powinien przekazać wykonawcy powłoki oraz wymagania odnoszące się do obróbki cieplnej przed procesem galwanicznym i po nim.
Nie ma zastosowania do powłok cynkowych nakładanych:
-- na blachy, taśmy i druty w postaci nie obrobionej fabrycznie,
-- na ciasno zwinięte sprężyny lub
-- w celach innych niż ochronne lub dekoracyjne.
W niniejszym dokumencie nie określono wymagań co do stanu powierzchni metalu podłoża przed elektroosadzaniem cynku. Jednakże wady powierzchni metalu podłoża mogą niekorzystnie wpłynąć na wygląd oraz funkcjonalność powłoki.
Grubość powłoki nakładanej na elementy gwintowane może być ograniczona wymaganiami dotyczącymi wymiarów, w tym klasy i dopasowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2081:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali
Data publikacji 18-05-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 2081:2018 [IDT], ISO 2081:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2081:2011 - wersja polska
ICS 25.220.40