PN-EN ISO 9227:2017-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9227:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono aparaturę, odczynniki i procedurę stosowane w badaniach prowadzonych w rozpylonej solance obojętnej (NSS), rozpylonej solance z kwasem octowym (AASS) i rozpylonej solance z kwasem octowym z dodatkiem miedzi jako przyspieszacza (CASS) w celu oszacowania odporności na korozję materiałów metalowych ze stałą lub czasową ochroną antykorozyjną lub bez takiej ochrony.
Opisano również metodę stosowaną do oceny korozyjności środowiska w komorze do badań.
Nie ustalono wymiarów ani typu próbek do badań, czasu ekspozycji, który należy stosować dla określonego produktu, ani interpretacji wyników. Takie szczegóły podawane są w odpowiednich kartach technicznych produktu.
Badania w rozpylonej solance są szczególnie przydatne do wykrywania nieciągłości, takich jak pory i inne wady, w niektórych powłokach metalowych, organicznych, anodowych tlenkowych i konwersyjnych.
Badanie w rozpylonej solance obojętnej (NSS) stosuje się szczególnie do:
-- metali i ich stopów,
-- powłok metalowych (anodowych i katodowych),
-- powłok konwersyjnych,
-- powłok anodowych tlenkowych i
-- powłok organicznych na materiałach metalowych.
Badanie w rozpylonej solance z kwasem octowym (AASS) jest szczególnie przydatne do badania powłok dekoracyjnych miedź + nikiel + chrom lub nikiel + chrom. Stwierdzono również, że jest ono odpowiednie do badania powłok anodowych i organicznych na aluminium.
Badanie w rozpylonej solance z kwasem octowym z dodatkiem miedzi jako przyspieszacza (CASS) jest przydatne do badania powłok dekoracyjnych miedź + nikiel + chrom lub nikiel + chrom. Stwierdzono również, że jest ono odpowiednie do badania powłok anodowych na aluminium.
Wszystkie metody badania w rozpylonej solance nadają się do sprawdzenia, czy zachowana zostaje jakość materiału metalowego z ochroną lub bez ochrony antykorozyjnej. Nie są one przeznaczone do stosowania w badaniach porównawczych w celu uszeregowania różnych materiałów pod względem odporności na korozję bądź w celu prognozowania długoterminowej odporności na korozję badanego materiału.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9227:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance
Data publikacji 02-06-2017
Data wycofania 03-02-2023
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9227:2017 [IDT], ISO 9227:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9227:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 9227:2012 - wersja angielska
ICS 77.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9227:2023-02 - wersja angielska