PN-EN ISO 9227:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9227:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono aparaturę, odczynniki i procedurę, stosowane w badaniach prowadzonych w rozpylonej obojętnej solance (NSS), rozpylonej solance z kwasem octowym (AASS) i rozpylonej solance z kwasem octowym z dodatkiem miedzi jako przyspieszacza (CASS), w celu oszacowania odporności na korozję materiałów metalowych ze stałą lub czasową ochroną przed korozją lub bez takiej ochrony. Opisano również metodę stosowaną do oceny korozyjności środowiska w komorze do badań. Wszystkie metody badania w rozpylonej solance nadają się do sprawdzenia porównawczego, czy zachowana zostaje jakość materiału metalowego z ochroną lub bez ochrony przed korozją. Nie są one przeznaczone do stosowania w badaniach porównawczych, w celu uszeregowania różnych materiałów pod względem odporności na korozję

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9227:2012 - wersja angielska
Tytuł Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance
Data publikacji 02-07-2012
Data wycofania 02-06-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9227:2012 [IDT], ISO 9227:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9227:2007 - wersja polska
ICS 77.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9227:2017-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 9227:2017-06 - wersja polska