PN-EN ISO 9227:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9227:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance

Zakres

Ustalono aparaturę, odczynniki i procedurę, stosowane w badaniach prowadzonych w rozpylonej obojętnej solance (NSS), rozpylonej solance z kwasem octowym (AASS) i rozpylonej solance z kwasem octowym z dodatkiem miedzi jako przyspieszacza (CASS), w celu oszacowania odporności na korozję materiałów metalowych ze stałą lub tymczasową ochroną przed korozją lub bez takiej ochrony. Opisano również metodę stosowaną do oceny korozyjności środowiska w komorze do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9227:2007 - wersja polska
Tytuł Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance
Data publikacji 30-08-2007
Data wycofania 02-07-2012
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9227:2006 [IDT], ISO 9227:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9227:2006 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 9227:2006 - wersja angielska
ICS 77.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9227:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 9227:2012 - wersja polska