PN-EN ISO 9227:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9227:2007 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance

Zakres

Ustalono aparaturę, odczynniki i procedurę, stosowane do przeprowadzenia badań w rozpylonej obojętnej solance (NSS), solance zakwaszonej kwasem octowym (AASS) oraz solance zakwaszonej kwasem octowym z dodatkiem miedzi-przyspieszacza (CASS), w celu oszacowania odporności na korozję materiałów metalowych ze stałą lub tymczasową ochroną przed korozją lub bez ochrony. Opisano również metodę stosowaną do oceny korozyjności środowiska komory do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9227:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance
Data publikacji 11-09-2006
Data wycofania 30-08-2007
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9227:2006 [IDT], ISO 9227:2006 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 7253:2000/Ap1:2001 - wersja polska, PN-ISO 7253:2000 - wersja polska
ICS 77.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9227:2007 - wersja polska