PN-EN 61340-5-1:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61340-5-1:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne

Zakres

Podano wymagania administracyjne i techniczne niezbędne do tworzenia, wdrażania i utrzymywania programu ochrony przed elektrycznością statyczną. Uwzględniono procesy takie jak: produkcja, przetwarzanie, montaż, instalowanie, pakowanie, etykietowanie, eksploatacja, badanie, kontrola i inne czynności związane z obsługą elektrycznych i elektronicznych elementów, zespołów i urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne o napięciu progowym 100 V Modelu Ciała Człowieka lub większym. Nie stosuje się do urządzeń zagrożonych wybuchem inicjowanym elektrycznie, łatwopalnych cieczy, gazów i proszków

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61340-5-1:2009 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne
Data publikacji 29-01-2009
Data wycofania 31-01-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 61340-5-1:2007 [IDT], IEC 61340-5-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61340-5-1:2008 - wersja angielska
ICS 29.020, 17.220.99, 31.020
Zastąpiona przez PN-EN 61340-5-1:2017-01 - wersja polska, PN-EN 61340-5-1:2017-01 - wersja angielska