PN-EN 61340-2-3:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61340-2-3:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego

Zakres

Opisano metody badań służące do określania rezystancji i rezystywności w zakresie od 10EXP4 oma do 10EXP12 oma materiałów stałych o płaskiej powierzchni, stosowanych w celu zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatyczngo. Uwzględniono istniejące normy IEC i ISO i inne opublikowane informacje oraz podano zalecenia i wskazówki dotyczącej właściwej metody

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61340-2-3:2002 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego
Data publikacji 17-05-2002
Data wycofania 29-11-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 61340-2-3:2000 [IDT], IEC 61340-2-3:2000 [IDT]
ICS 29.020, 17.220.99
Zastąpiona przez PN-EN 61340-2-3:2016-11 - wersja angielska, PN-EN 61340-2-3:2016-11 - wersja polska