PN-EN 13063-2+A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia

Zakres

Określono wymagania i metody badań wielościennych systemów kominowych pracujących z kondensacją pary wodnej ze spalin oraz pod ciśnieniem typu N1, N2 lub P1 zgodnie z normą EN 1443 i o temperaturze do T600 zgodnie z prEN 13063-1. Podano również sposoby oznaczania i kontroli takich systemów. Nie dotyczy kominów wolno stojących

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13063-2+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia
Data publikacji 08-01-2009
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 13063-2:2005+A1:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13063-2+A1:2007 - wersja angielska
ICS 91.060.40