PN-EN 12446:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Kominy -- Części składowe -- Obudowy betonowe

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania materiałowe, wymiarowe i eksploatacyjne dla prefabrykowanych fabrycznie wykonanych obudów zewnętrznych kominów, łącznie z kształtkami łączącymi obudowy zewnętrzne.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje obudowy zewnętrzne komina umożliwiające podłączenie maksymalnie czterech przejść dla kombinacji rur wewnętrznych/lub wentylacji.
Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do obudów zewnętrznych komina wzmocnionych o wysokości kondygnacji.
Niniejsza Norma Europejska oparta na wykorzystaniu obudów zewnętrznych nie ma zastosowania do kominów niezależnych konstrukcyjnie (wolnostojących lub samonośnych).
UWAGA Każde odniesienie do terminu "obudowa zewnętrzna" oznacza zarówno obudowę zewnętrzną jak i wszystkie elementy kształtek obudowy”, o ile nie wskazano inaczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12446:2011 - wersja angielska
Tytuł Kominy -- Części składowe -- Obudowy betonowe
Data publikacji 26-08-2011
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 12446:2011 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12446:2005 - wersja polska
ICS 91.060.40, 91.100.30