PN-EN 13063-1+A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi -- Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy

Zakres

Określono wymagania i metody badań dotyczące odporności wielościennych systemów kominowych, podciśnieniowych, pracujących bez kondensacji pary wodnej ze spalin, o odporności na korozję 3 i odprowadzających produkty spalania do atmosfery przez kanały gliniano/ceramiczne. Podano również sposoby oznaczania i kontroli

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13063-1+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi -- Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy
Data publikacji 07-01-2009
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 13063-1:2005+A1:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13063-1+A1:2007 - wersja angielska
ICS 91.060.40