PN-EN 1457-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -- Część 1: Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym -- Wymagania i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest normą wyrobu dotyczącą ceramicznych przewodów wewnętrznych ze ściankami pełnymi lub z pionowymi szczelinami. Wyroby te mogą być stosowane w kominach wielopowłokowych eksploatowanych w stanie suchym przeznaczonych do odprowadzania produktów spalania z palenisk lub wytwornic ciepła do atmosfery w układzie nadciśnienia lub podciśnienia. Niniejsza norma dotyczy wewnętrznych przewodów kominów domowych lub przemysłowych, które nie są kominami wolnostojącymi. W niniejszej normie podano ustalenia dotyczące wymagań wytrzymałościowych fabrycznie wyprodukowanych przewodów wewnętrznych i kształtek. W normie podano ponadto wymagania dotyczące badań cieplnych z izolacją cieplną i bez izolacji, dotyczące oznakowania i kontroli jakości. Niniejsza część normy nie dotyczy przewodów wewnętrznych przeznaczonych do eksploatacji w stanie zawilgocenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1457-1:2012 - wersja polska
Tytuł Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -- Część 1: Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 27-02-2014
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 1457-1:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1457:2003 - wersja polska, PN-EN 1457:2003/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 1457:2003/AC:2007 - wersja polska
ICS 91.060.40