PN-EN ISO 10289:2002 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Metody badań korozyjnych powłok metalowych i innych powłok nieorganicznych na podłożach metalowych -- Ocena próbek i wyrobów gotowych poddanych badaniom korozyjnym

Zakres

Podano metodę oceny próbek i wyrobów gotowych, pokrytych powłokami metalowymi dekoracyjnymi i ochronnymi, poddanych oddziaływaniu środowiska naturalnego lub przyspieszonym próbom korozyjnym. Opisano rodzaje wad, metodę kontroli oraz sposoby wyznaczania wskaźników (ochrony, wyglądu, efektywności ochrony). W załączniku A zawarto wzorce kropkowe i fotografie kolorowe powłok katodowych, a w załączniku B wzorce kropkowe dla powłok anodowych w stosunku do metalu podłoża

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10289:2002 - wersja polska
Tytuł Metody badań korozyjnych powłok metalowych i innych powłok nieorganicznych na podłożach metalowych -- Ocena próbek i wyrobów gotowych poddanych badaniom korozyjnym
Data publikacji 12-11-2002
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 10289:2001 [IDT], ISO 10289:1999 [IDT]
Zastępuje PN-H-04633:1967 - wersja polska
ICS 25.220.20, 25.220.40