Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

Zakres

Określono egzamin kwalifikacyjny spawaczy stali. Podano zestaw warunków technicznych egzaminu spawacza, co umożliwia jednolitą akceptację umiejętności spawacza niezależnie od rodzaju wyrobu, lokalizacji i egzaminatora lub jednostki egzaminującej. Położono nacisk przy kwalifikowaniu spawaczy na umiejętność manipulowania elektrodą, uchwytem spawalniczym lub palnikiem, która prowadzi do wykonania złącza spawanego o akceptowanej jakości. Opisano warunki odnoszące się do metod spawania uznanych za procesy ręczne i częściowo zmechanizowane. Nie objęto procesów w pełni zmechanizowanych i zautomatyzowanych, których dotyczy PN-EN 1418

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 287-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale
Data publikacji 09-12-2011
Data wycofania 07-02-2014
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 287-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2009/105/EC, 97/23/EC
Zastępuje PN-EN 287-1:2007 - wersja polska
ICS 25.160.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja polska, PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja angielska