PN-C-04540-03:1974 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04540-03:1990 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania wartości ph, kwasowości i zasadowości -- Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej -- Metoda miareczkowa wobec wskaźników

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania dowolnych wartości kwasowości mineralnej
(Kwm) i ogólnej (Kw0g) oraz zasadowości mineralnej (Zn) i ogólnej (Z0g) w wodzie i ściekach.
Metody nie należy stosować w przypadku, gdy:
— barwa próbki oznaczona odpowiednio wg* PN-74/ C-04558 jest wyższa niż 50° wg skali platynowo-kobal-towej,
— mętność oznaczona wg odpowiedniego arkusza wymienionego w PN-79/C-04583/00 jest wyższa niż 30 mg/l,
— w próbce znajdują się inne, poza użytecznym chlorem wolnym, substancje utleniające, odbarwiające wskaźniki.
Metody tej nie należy stosować również do oznaczania kwasowości i zasadowości ścieków zawierających duże ilości łatwo hydrolizujących soli żelaza i glinu jak ścieki z obróbki żelaza (trawienie), ścieki4kopalniane, ścieki z rafinerii glinu, ścieki pokoagulacyjne i inne pochodzące z obróbki żelaza i glinu.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04540-03:1974 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania wartości ph, kwasowości i zasadowości -- Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej -- Metoda miareczkowa wobec wskaźników
Data publikacji 20-06-1974
Data wycofania 27-04-1990
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Zastępuje PN-Z-04510:1958 - wersja polska, PN-C-04565:1953 - wersja polska, PN-Z-04511:1958 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-C-04540-03:1990 - wersja polska