PN-C-04540-03:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9963-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania pH, kwasowości i zasadowości -- Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej metodą miareczkowania wobec wskaźników

Zakres

Opisano metodę oznaczania kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej w wodzie i ściekach polegającą na miareczkowaniu badanej próbki odpowiednio mianowanym roztworem wodorotlenku sodowego lub kwasu solnego do punktu końcowego określonego za pomocą wskaźnika pH - oranżu metylowego lub fenoloftaleiny. Metoda nie ma zastosowania w przypadku odpowiednio wysokiej wartości barwy lub mętności, specyficznej barwy próbki, obecności substancji utleniających odbarwiąjących wskaźniki oraz do ścieków zawierających duże ilości łatwo hydrolizujących soli żelaza i glinu. Podano sposoby usuwania pozostałego chloru wolnego oraz żelaza w określonych niskich zawartościach

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04540-03:1990 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania pH, kwasowości i zasadowości -- Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej metodą miareczkowania wobec wskaźników
Data publikacji 05-03-1990
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Zastępuje PN-C-04540-03:1974 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9963-1:2001 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-C-04540-03:1990/Az1:2003P