PN-Z-04477:2016-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie telluru i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania telluru (nr CAS: 13494-80-9) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie telluru i jego związków w przeliczeniu na tellur, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,001 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 720 l)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04477:2016-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie telluru i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną
Data publikacji 19-10-2016
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30