PN-EN 15782:2009 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Pasze -- Oznaczanie nikarbazyny -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania dodatku zawierającego nikarbazynę w paszach i premiksach (maksymalne stężenie nikarbazyny 2,5 %). Nikarbazyna jest równomolową 1:1 mieszaniną 4,4’-dinitrokarbanilidu (DNC) i 4,6-dimetylo-2-piryminolu (HDP). Nikarbazyna jest oznaczana dzięki wykorzystaniu DNC jako docelowego związku. W niniejszej metodzie oznaczany jest DNC jako część nikarbazyny.
Granica oznaczalności wynosi 20 mg/kg. Granica wykrywalności wynosi 0,5 mg/kg
UWAGA Niższą granicę oznaczalności można uzyskiwać, ale zaleca się jej walidowanie przez wykonawcę.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15782:2009 - wersja polska
Tytuł Pasze -- Oznaczanie nikarbazyny -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 24-10-2016
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza EN 15782:2009 [IDT]
ICS 65.120