PN-EN ISO 11085:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ziarno zbóż, produkty wytworzone na bazie ziarna zbóż i pasze -- Oznaczanie zawartości tłuszczu surowego i tłuszczu całkowitego metodą ekstrakcji Randalla

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono procedury oznaczania zawartości tłuszczu w ziarnie zbóż, produktach wytworzonych na bazie ziarna zbóż i w paszach. Niniejszych procedur nie stosuje się w odniesieniu do nasion oleistych i owoców oleistych.
Wybór procedury, która będzie stosowana, jest zależny od natury i składu badanego materiału oraz celu wykonywania analiz.
Procedura A jest metodą oznaczania tłuszczu surowego bezpośrednio ekstrahowanego, stosowaną dla wszystkich materiałów z wyjątkiem tych, które wymieniono w zakresie procedury B.

Procedura B jest metodą oznaczania tłuszczu całkowitego, stosowaną dla tych materiałów, z których oleje i tłuszcze nie mogą być wyekstrahowane całkowicie bez wcześniejszej hydrolizy.
UWAGA Większość ziarn zbóż, a także pasz pochodzenia zwierzęcego, drożdży, białek ziemniaczanych, mieszanek paszowych z produktami mlecznymi, glutenów i produktów poddanych przetwarzaniu takiemu jak: ekstruzja, płatkowanie i ogrzewanie, wykazują zawartości tłuszczu całkowitego znacząco wyższą, gdy są oznaczane zgodnie z procedurą B niż procedurą A. Patrz Załącznik B.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11085:2015-10 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż, produkty wytworzone na bazie ziarna zbóż i pasze -- Oznaczanie zawartości tłuszczu surowego i tłuszczu całkowitego metodą ekstrakcji Randalla
Data publikacji 31-10-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Wprowadza EN ISO 11085:2015 [IDT], ISO 11085:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11085:2010 - wersja angielska
ICS 65.120, 67.060