PN-A-86509:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Przetwory jajowe -- Badania fizykochemiczne

Zakres

Podano metody badań stosowane przy ocenie jakości wyrobów gotowych na zgodność z określonymi wymaganiami jakościowymi dla przetworów jajowych suszonych i mrożonych. Są to metody oznaczania zawartości suchej substancji, tłuszczu, wolnych kwasów tłuszczowych, chlorków, oznaczanie skuteczności pasteryzacji, pienistości białka, trwałości piany białka i rozpuszczalności przetworów jajowych suszonych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86509:1994 - wersja polska
Tytuł Przetwory jajowe -- Badania fizykochemiczne
Data publikacji 25-10-1994
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.20