PN-A-86501:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Przetwory jajowe chłodzone i mrożone -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano definicje masy jajowej, żółtka i białka. Uwzględniono trzy rodzaje przetworów jajowych chłodzonych lub mrożonych. Ustalono wymagania dotyczące surowca, temperatury, cech organoleptycznych, czystości mikrobiologicznej. Określono wymagania dotyczące składu przetworów. Podano metody badań, wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu przetworów jajowych chłodzonych lub mrożonych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86501:1996 - wersja polska
Tytuł Przetwory jajowe chłodzone i mrożone -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 24-10-1996
Data wycofania 30-06-2017
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.20