PN-Z-04466:2016-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu (nr CAS: 55-63-0) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,007 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 30 l) 

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04466:2016-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów
Data publikacji 19-10-2016
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04213-02:1989 - wersja polska
ICS 13.040.30