PN-Z-04480:2016-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tiuramu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania tiuramu (nr CAS: 137-26-8) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją spektrofotometryczną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie tiuramu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,05 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04480:2016-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tiuramu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Data publikacji 19-10-2016
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30