PN-ISO 9964-1:1994 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie sodu i potasu -- Oznaczanie sodu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Zasada metody polega na dodaniu do badanej próbki roztworu chlorku cezu w celu stłumienia jonizacji. Próbka bezpośrednio jest zasysana i podgrzewana na palniku acetylenowym w spektometrze absorpcji atomowej, gdzie następuje pomiar absorbancji przy długości fali 589,0 nm. Metodę tę stosuje się w badaniach próbek wody zawierających sód w stężeniach masowych od 5 mg/l do 50 mg/l. Zakres ten można rozszerzyć w przypadku zastosowania innych współczynników rozcieńczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 9964-1:1994/Ap1:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9964-1:1994 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie sodu i potasu -- Oznaczanie sodu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza ISO 9964-1:1993 [IDT]
ICS 13.060.50
Elementy dodatkowe PN-ISO 9964-1/Ak:1997P, PN-ISO 9964-1:1994/Ap1:2009P