PN-C-04566-09:1974 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 9280:2002 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie siarczanów metodą wagową

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania siarczanów (SO4) w wodzie i ściekach przy ich zawartości powyżej 10 mg/l.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04566-09:1974 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie siarczanów metodą wagową
Data publikacji 02-05-1974
Data wycofania 17-04-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-Z-04516:1958 - wersja polska, PN-C-04561:1966 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-ISO 9280:2002 - wersja polska