PN-ISO 9280:2002 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie siarczanów(VI) -- Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru

Zakres

Podano metodę polegającą na określaniu masy osadu siarczanu(VI) baru utworzonego w reakcji baru z jonami siarczanowymi zawartymi w próbce. Metodę stosuje się w analizie wszystkich rodzajów wód, łącznie z wodą morską oraz większością ścieków przemysłowych. W określonej próbce analitycznej można oznaczać stężenie siarczanów w zakresie od 10 mg/l do 5000 mg/l. Większe stężenia można oznaczać po rozcieńczeniu próbki laboratoryjnej

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9280:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie siarczanów(VI) -- Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru
Data publikacji 17-04-2002
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza ISO 9280:1990 [IDT]
Zastępuje PN-C-04566-09:1974 - wersja polska
ICS 13.060.50